Begeleidende brief maken of corrigeren


Als uw cv de aandacht van de recruiter heeft, zal deze uw brief lezen. Voor de brief is het van belang dat er geen spelfouten in staan en dat uw motivatie voor de vacature op de juiste wijze wordt onderbouwd.


Akencoaching kan deze brief voor u opstellen of corrigeren.

Hiervoor dient u de volgende informatie aan te leveren:

- Uw huidige cv, met daarin tenminste:

-Opleidingen en stages

-Werkervaring

-Behaalde diploma’s

-Hobby’s

- Uw goede eigenschappen

- De vacaturetekst

- Een beknopte motivatie voor de functie  


Deze informatie kunt u mailen naar info@akencoaching.nl. Hierna zal ik u een mail sturen met de betalingsgegevens. Na ontvangst van de betaling ga ik met uw gegevens aan de slag en heeft u binnen drie werkdagen uw sollicitatiebrief.